By data4u

Bedehus Danmark introducerer "dagens by"
En ny by at bede for hver dag. I dag har vi valgt:
Helsingør

Helsingørs våben 1584.pngHelsingør er en by ved kysten i det østlige Nordsjælland med 46.407 indbyggere og det tredjestørste byområde på Sjælland efter København og Roskilde, beliggende ved den smalleste del af Øresund. Lige på den anden side (5 km.) af Øresund ligger Helsingborg (ca. 120.000 mennesker). Den er havne- og færgeby med hyppige afgange via bilfærge samt passagerfærge til Helsingborg i Skåne. Helsingør er verdenskendt pga. Kronborg og Hamlet - på engelsk kaldes byen "Elsinore". Helsingør er også blevet verdenskendt for det nye Museet for søfart.

Helsingør var oprindeligt placeret på den yderste spids af Nordsjælland på en stribe hævet landjord fra sidste istid.

Byen nævnes første gang i 1231 som en lille købstad ved Flynderborg.

I 1426 fik byen udvidede købstadsrettigheder af Erik af Pommern, som samtidig flyttede bebyggelsen til området omkring Sankt Olai Kirke. Omkring samme tid indførtes Øresundstolden hvilket betød en kraftig stigning i handelen i Helsingør. Tolden gik direkte til kongen, men når skibe alligevel skulle lægge til for at betale told, kunne de ligesågodt proviantere. Øresundstolden har haft en afgørende indflydelse på Helsingørs historie. Slottet Krogen blev anlagt som en direkte følge heraf. I 1500-tallet blev dette kraftigt ombygget og omdøbt til "Kronborg". I 1672 var Helsingør Danmarks tredje største by

Hvis du har hjerte for at bede sammen med os for denne by, står vi flere sammen!
En forbeder er ikke bare én, der besøger kongen, men én, som bliver i kongens nærhed og vinder kongens gunst. Men de fleste kristne aflægger kun lynvisit, når de behøver et eller andet. De har ikke lært at opnå kongens fortrolighed. .. De, der kaldes af Gud til denne tjeneste og går ind i den efter Herrens kald, kommer i selskab med Jesus og Helligånden og dernæst med de største af Guds tjenere og tjenerinder gennem hele historien. Vi kan derfor ikke avancere til noget højere i Guds Rige.
Alfred Lorenzen

  • Tal med Gud om din nabo før du taler med din nabo om Gud

    Her finder du en opfordring til nærmiljøbøn eller bøn for sin nabo, hvor alle opfordres til at bede dagligt med navns nævnelse for sine naboer. En udfordring! Vover du at tage denne udfordring op?
    Læs om denne vigtige og personlige tjeneste ved at klikke på "Læs mere". Du får vor brochure som .pdf fil.
    Om du ønsker at få tilsendt nogle eksemplarer af brochuren til uddeling i din bedegruppe eller kirke, da send os en mail.

    Læs mere