By data4u

Bedehus Danmark introducerer "dagens by"
En ny by at bede for hver dag. I dag har vi valgt:
Sønderborg

König Christian X.-Brücke und St. Marie Kirche am 18. April 2014, Bild 03.JPGSønderborg (tysk: SonderburgsønderjyskSynneborre) er en by og købstad i Sønderjylland med 27.434 indbyggere, beliggende på begge sider af Alssund - størstedelen på Alssiden, forbundet af Kong Christian X's Bro og den nordligere Alssundbro. Den er Sønderjyllands største by og er vokset op omkringSønderborg Slot, der blev anlagt lidt før år 1200. Der har været foretaget arkæologiske udgravninger forskellige steder i byen og indtil videre er de ældste vidnesbyrd fra middelalderens Sønderborg, lokaliseret på Humletorvet.

Søfart var et vigtigt erhverv fra 1500-tallet, hvor Sønderborg-skibe sejlede i hele Østersøen med varer fra Als. Det preussiske bombardement i 1864 gik meget hårdt ud over Sønderborg, hvor mere end 80 procent af byens huse nedbrændte eller på anden måde blev beskadiget. Genopbygningen skete langsomt, og først efter 1900 voksede befolkningstallet mærkbart, bl.a. på grund af tysk tilflytning.

Sønderjylland tilhørte i perioden 1864-1920 Tyskland, og byen mistede mange borgere, som valgte at udvandre til Danmark. Til gengæld fik Sønderborg flere tyske militære institutioner, og byens industri og handel udvikledes yderligere. Efter Genforeningen i 1920 udvandrede en del tyskere, og befolkningstallet faldt igen - 11.500 før 1. verdenskrig til 8.500 i 1921. Havnen og vejnettet blev dog udbygget, og Christian X's Bro afløste den gamle pontonbro.

Hvis du har hjerte for at bede sammen med os for denne by, står vi flere sammen!
Hvis Gud kan gøre alt, han ønsker at gøre, helt uafhængigt af vores bønner, så er der ingen grund til at bede, og så er ordene "komme dit rige", og "ske din vilje" tomme og indholdsløse bønner. Men sandheden er, at Gud venter på, at vi skal træde på banen og bede i overensstemmelse med hans vilje, for at han kan gøre det. Vi kan ikke udrette noget uden ham, men han vil ikke gøre noget uden os.
frit efter Chip Brogden

  • Tal med Gud om din nabo før du taler med din nabo om Gud

    Her finder du en opfordring til nærmiljøbøn eller bøn for sin nabo, hvor alle opfordres til at bede dagligt med navns nævnelse for sine naboer. En udfordring! Vover du at tage denne udfordring op?
    Læs om denne vigtige og personlige tjeneste ved at klikke på "Læs mere". Du får vor brochure som .pdf fil.
    Om du ønsker at få tilsendt nogle eksemplarer af brochuren til uddeling i din bedegruppe eller kirke, da send os en mail.

    Læs mere