By data4u

Bedehus Danmark introducerer "dagens by"
En ny by at bede for hver dag. I dag har vi valgt:
Borup

Borup er en stationsby  Østsjælland med 4.428 indbyggere (2014), beliggende i sognene Borup og Nørre Dalby. Byen ligger i Køge Kommune og tilhører Region Sjælland.

I udkanten af centrum findes Borup Station. Byen er dog mest kendt for at være hjemsted for virksomheden Borup Kemi og for opførelsen af Orthon-bevægelsens dommedagsbunker i 1967.

Borup var oprindelig en landsby, der ved udskiftningen omkring år 1800 bestod af 5 gårde foruden præstegården og 10 huse; alle (fraset præstegården) var fæstere under herregården Svenstrup. Da jernbanen blev anlagt i 1856, var godsejeren, Neergaard, "trods al modvilje ... forudseende nok til at købe en del af Borup præstegårds jorder, som lå op til jernbanestationen og dér opføre en lægebolig, et gæstgiveri med rejselade og et købmandssted med et betydeligt kornmagasin og et korntørringsapparat".

I løbet af tiåret 1850-1860 opvoksede ved stationen et lille bysamfund med henved 50 indbyggere mod 135 i landsbyen. 7 af de 9 familier i stationsbykimen var tilknyttet jernbanen som portør, banevogtereller stationsforstander, dertil en kro og en købmand samt en pensionist. Frem til 1890 var stationsby og landsby 2 adskilte bebyggelser, heraf 88 i stationsbyen og 165 i landsbyen. Stationsbyen fik i den mellemliggende tid banevogterhus, lægebolig og savværk (tilhørende Svenstrup gods), andelsmejeri og 2 beboelseshuse.

I 1901 var Borup udviklet til en tvillingby med 272 indbyggere i stationsbyen og 143 i den gamle landsby. Svenstrup savværk sysselsatte 14 personer, men ellers var fremgangen især stor blandt de handlende. Først i 1920-erne fik Borup ny industri i form af en maskinfabrik.

I 1996 opstod tillige Skovbo Frikirke i Borup, som blev nedlagt igen i 2013.

Hvis du har hjerte for at bede sammen med os for denne by, står vi flere sammen!
Bøn uden arbejde er tiggeri, og arbejde uden bøn er slaveri. Men bøn forenet med arbejde er harmoni
Ukendt

  • Tal med Gud om din nabo før du taler med din nabo om Gud

    Her finder du en opfordring til nærmiljøbøn eller bøn for sin nabo, hvor alle opfordres til at bede dagligt med navns nævnelse for sine naboer. En udfordring! Vover du at tage denne udfordring op?
    Læs om denne vigtige og personlige tjeneste ved at klikke på "Læs mere". Du får vor brochure som .pdf fil.
    Om du ønsker at få tilsendt nogle eksemplarer af brochuren til uddeling i din bedegruppe eller kirke, da send os en mail.

    Læs mere