By data4u

Bedehus Danmark introducerer "dagens by"
En ny by at bede for hver dag. I dag har vi valgt:
Nivå

Nivaagaard Teglv rks ringovn.jpgNivå ligger i Nordsjælland og er en kystbaneby med 7.821 indbyggere (2014), beliggende i Karlebo Sogn. Byen ligger i Fredensborg Kommune (tidligere i Karlebo Kommune, cirka 15 kilometer syd for Helsingør ved Nivå bugt og hører til Region Hovedstaden.

Nivå omtales første gang o. 1370 i Roskildebispens Jordebog som "Oos" (= munding, dvs. Nivåens munding). På det tidspunkt var Oos et lille fiskerleje og landsbysamfund med en gård og fem huse, til hvilke der ikke hørte jord. At fiskeri var hovederhvervet ses ved, at den årlige skat eller afgift, "Landgilde", der skulle betales til bispen eller kongen, bestod af sild, torsk og flyndere.

I 1574 kaldtes landsbyen "Osnifues".

Områdets beboere bestod frem til reformationen i 1536 ellers af fæstebønder, der hørte under henholdsvis Slangerup Kloster, Roskildebispen, Esrum Kloster og Hørningsholm Gods. I perioden 1562-1625 udnyttedes "Nybe AA og Daugløcke Slette" som slæbested for tømmer fra Skåne. I 1651-1770 bestod Nivå af 3 gårde og 14 huse. Området var et "fadeburslen" (også kendt som "gavelen"). Indtægterne tilfaldt således dronning Sofie Amalie, dronning Louiseog dronning Caroline Mathilde.

Det var dronning Louise, der i 1701 anlagde det første teglværk i Nivå - bl.a. med henblik på slotsbygning i Hirschholm og generelt til slottene i København og Nordsjælland samt skolebyggeri i de militære rytterdistrikter. Men kun 20 år senere blev værket bortforpagtet. Teglværksdriften skulle dog komme til at kendetegne Nivå- og Niverød-området i de næste to århundreder. Der blev bl.a. leveret millioner af mursten i forbindelse med udbygningen af brokvartererne i København i den sidste halvdel af 1800-tallet.

 

Hvis du har hjerte for at bede sammen med os for denne by, står vi flere sammen!
Hvis jeg kunne høre Kristus bede for mig i et tilstødende lokale, ville jeg ikke frygte nogen fjende. Og dog betyder afstand intet for Gud. Kristus beder for mig.
R. M. McCheyne

  • Tal med Gud om din nabo før du taler med din nabo om Gud

    Her finder du en opfordring til nærmiljøbøn eller bøn for sin nabo, hvor alle opfordres til at bede dagligt med navns nævnelse for sine naboer. En udfordring! Vover du at tage denne udfordring op?
    Læs om denne vigtige og personlige tjeneste ved at klikke på "Læs mere". Du får vor brochure som .pdf fil.
    Om du ønsker at få tilsendt nogle eksemplarer af brochuren til uddeling i din bedegruppe eller kirke, da send os en mail.

    Læs mere