By data4u

På nettet
30 Aug 2011 10:03

- til inspiration og hjælp i forbønnens tjeneste

ved Palle Schiær, Oase Bedenetværk

Abba Far, tak for de mennesker, som du har kaldt til at våge og bede. Giv dem din glæde i deres bedehus. Lad hver enkelt med frimodighed træde frem for nådens trone hver dag og få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid - både for sig selv og for de mennesker, som de har fået lagt på hjerte

Lad flere kristne erfare, hvor velsignet det er at være i din nærhed.

Løft dit ansigts lys mod hver enkelt, så alle forbedere kan leve i dit lys.

Salv deres ører, så de kan høre, hvad Ånden siger til menighederne og til dem selv og derefter i frimodighed handle derpå.

Salv deres øjne, så de kan se, hvad du ønsker, de skal se. Giv alle forbedere og vægtere din nød for verden. Både åndeligt og materielt.

Salv deres tunge og giv dem bønnens ånd, så de kan gå i forbøn og stå i gabet for dit åsyn, hvor det er tiltrængt.

Jesus, tak at du er en udgydt salveolie. Lad det være en virkelighed  for forbederne, at dit navn er vidunderligt og helbredende for dem selv og for dem, de beder for.

Lad alle forbedere i Danmark blive i dit navn og i din kærlighed. Lad dem erfare, at du ønsker at have fortroligt samfund med alle, som søger dig.

Lad alle vægtere og forbedere tage imod dit sindelag, så ydmyghed og sagtmodighed kan være bestemmende for al forbøn, og lad din tilgivelse og dit blod være et værn mod alt ondt.

Helligånd, kast lys op på Faderen og Sønnen, så hver enkelt ser, hvad Herren har gjort for dem. At de må kunne skjule sig i forsoningens kraffelt.

Lad ingen være uden den daglige guddommelige berøring.

Lad dem få forkyndt, hvor meget de er elsket på grund af, hvem de er.

Lad hver enkelt have kvalitetstid dagligt sammen med Faderen og Sønnen og Helligånden.

Lad alle forbedere kende hvilen i, at du kommer dem til hjælp i deres skrøbelighed. Når de ikke ved, hvordan de skal bede, og hvad de skal bede om, så går du i forbøn med uudsigelige sukke. Tak at du går i forbøn for de hellige efter Guds vilje.

Amen