By data4u
Udgivelsesdato
31 Aug 2016 20:46

Bedehus Danmark

-       forbøns-indsats i byerne                                   

Vi tror, at Gud kalder os til en fornyet og forstærket indsats i bøn for Danmark, ved at rejse og træne en hær af forbedere i landet.

Dette skal ske gennem afholdelse af inspirationsdage i byer rundt om i landets regioner. Byer, hvor der er kirker med bærekraft til at understøtte en fortsat bønneindsats, og derved også tjene som eks for andre byer i området.

 

Vi ønsker herigennem

at nå hele landet med visionen om bøn for byerne - på sigt som en fælleskirkelig indsats - og

at efterlade inspiration og et eksempel til at fortsætte den bønneindsats

Vi er i forventning til, at vi herved, sammen som Guds folk, er med til at bane vej for et gennembrud til væk-kelse og forandringer i samfundet.

Et grundlæggende skriftord, et nøglevers, er ordet fra 2. Krøn. 7.14:

".... og mit folk, som mit navn nævnes over, da ydmyger sig, beder og søger mit åsyn og vender om fra deres onde veje, så vil jeg høre det i Himmelen og tilgive deres synd og læge deres land"

 • Have hjerte for byen / landet

Jer. 29.7: "og lad det lands vel, til hvilket jeg har ført jer, ligge jer på sinde, og bed for det til Herren; Thi når det går det godt, går det også jer godt". Talt til folket, selv mens de var i fangenskab dér.

 

1. Mos.18. 23-26: At gå i forbøn, ligesom Abraham gik i forbøn for Sodoma og Gomorra. Abraham påminder Gud: "Måske findes der retfærdige i byen... Vil du virkelig udrydde dem sammen med de gudløse? Gud svarer: "Hvis jeg finder ... antal retfærdige... for deres skyld vil jeg tilgive hele stedet".

 

Gud går med til, at om der er blot 10 retfærdige i byen, ville han skåne den. 10 er det antal mænd, som skal til for at danne en jødisk menighed - og antyder således betydningen af "menighedens" = de retfærdiges tilstedeværelse i en by!

 

Luk. 19.41-46: Jesus kærer sig om byerne, Han græd over Jerusalem, fordi den ikke kendte sin besøgelsestid;

Matt. 11, 10-24: Jesus udtalte domsord over andre byer, fordi de ikke omvendte sig trods de gerninger, de havde set.

Jonas 3: Herren bad Jonas om at gå til Nineve for at tale en advarsel til byen, og da Gud så hvorledes de omvendte sig, angrede Gud den ulykke han havde truet med ....

 

 • At se på byen som en enhed - også som et geografisk område - hvorover der kan herske ånder, som vi kaldes til at drive bort. Mark. 5.1- 17 NB. v10. Matt.8.29: "Er du kommet for at pine os før tiden?" De er kendt med dommen over dem (afgrunden), og at den vil indhente dem på et tidspunkt. Luk. 8.31 

 

 • Åndelig kortlægning som redskab (At have seriøs omsorg for din by / BC)

-       Undersøge byens, evt. egnens historie

-       Afdække byens problemer / drøfte byens tilstand og behov med henblik på forbøn

-       Finde og tilintetgøre fjendens fæstningsværker og altre

Vores myndighed: Luk.10.19, 2. Kor.10.3-5, Efes. 1.19, 2.6. Guds fulde rustning, Efes 6.11-18

 • Profetisk forbøn

- Søge Helligåndens inspiration og vejledning. Lytte til hvad Ånden taler. Åb. 2-3 "Den som har øre, han hører, hvad Ånden siger til menighederne".

-       Være opmærksom på aktuelle begivenheder og hændelser - læse aviserne

-       Tale til problemerne. Proklamere Guds tanker for byen / byens historie

-       Gå bønnevandring i byen, til strategiske steder og indflydelsesområder i samfundet.

- Josva 3.5

  Jes. 22.22: Davids nøgler / Jesu magt og autoritet, som han har uddelegeret til menigheden, jfr. Matt. 16.19 og 18.18 om at binde og løse

 • Bøn for myndighederne / alle i høje stillinger

1. Tim. 2, 1-4 formanes menigheden til som det første at bede for dem der styrer og regerer!  

- at det er af grundlæggende betydning for trivsel, ro og orden i samfundet.

- det har betydning for forkyndelse af Guds rige.

 

 • Bøn for Kirken / Kristi Legeme i byen

-       for enhed og indbyrdes kærlighed, Johs. 17.21-22, Salme 133.

-       at de udrustende tjenester må fungere, så de troende udrustes til at gøre deres tjenesteger-ning, Efes. 4.11-13.

Efes. 6.13-18: "Gør dette til enhver tid under stadig påkaldelse og bøn, idet I altid beder i Ånden, og vær årvågne dertil med stadig udholdenhed og bøn for alle de hellige" 

Alt dette vil næppe finde sted i menighedens store fællesskab, som menigheds bøn, hvorfor der naturligt vil opstå en særlig bede-gruppe (i byen), en slags guerillagruppe, som er udrustet til denne tjeneste.


Litteratur / undervisning på Bedehus Danmarks hjemmeside:

 • Oplæg til forbøns-indsats i byerne, af Rakul Kristiansen
 • Åndelig kortlægning, af Bent Christiansen
 • Bøn for politikerne, af Bent Christiansen
 • Månedligt oplæg til bøn / Åse Ellebæk Larsen
 • Læs også "Intro til bøn for en by"
 • "At bede sammen", Bog af Peter Tinggaard
 • "Bønnen efter Guds hjerte", Videoserie af Peter Tinggaard
 • “The Lord will give you the City", Bog af Päivi Heikkilä, Finland
 • "How to pray for a City" og “Alters and Strongholds", PP undervisning af Päivi Heikkilä, fra Bedeugen i Kolding januar 2014