By data4u
Udgivelsesdato
Tuesday, September 29, 2009

Mine får hører min røst, jeg kender dem, og de følger mig(Joh 10, 27).

Gud er almægtig, han kender alt, ser alt og ved alt. Han er skaberen af jorden og himmelen og alt derpå. Mennesket er skabt i hans billede og vi har fri adgang ind for nådens trone.
Denne frie adgang har vi fået, fordi Kristus døde for os på Golgata kors, og påtog sig al vor synd, al vor skyld og skam. Han betalte med sit liv, så vi kunne blive renset i hans blod og leve som hans elskede børn, i hans elskede menighed. 
Den genopstandne Kristus, som er menighedens hoved, har givet os sin Ånd, så vi kan vandre i hans kraft og styrke. Det er Helligånden der åbenbarer sandheden for os. Ånden videregiver budskaber fra Herren til os - og som hans får, hører vi hans røst.

:
Den, som har øre, han høre
Den, som har øre han høre, hvad Ånden siger til menighederne (Åb 2, 29)

Udover at høre, hvad Helligånden taler ind i vort eget liv, er det vigtigt at høre, hvad Ånden siger til menighederne.
Det vil også sige, at Gud taler til sin menighed
Denne formulering "den, som har øre, han høre" er ret interessant, for hvem er det, der har øre? Gud har udstyret alle hans børn med indre, åndelige ører. Formuleringen kunne tyde på, at ikke alle ører er lydhøre overfor Guds røst. Jeg tænker, at "den der har øre", er den, som bruger sit øre og træner det så øret skærpes i at høre, hvad Ånden siger.
Vores himmelske Fars vilje og ønske er, at børnene hører, hvad han siger. Derfor har han skænket os disse åndelige ører, som gør os i stand til at høre hans røst. Træningen, i at lytte, høre og genkende Guds røst, har vi selv ansvaret for.

Mine får kender min røst 
Og når han har lukket alle sine får ud, går han foran dem; og fårene følger ham, fordi de kender hans røst (Joh 10, 4)

Gud har mange fantastiske planer og løfter for hvert eneste menneske og for sin menighed, derfor vil han gerne have os ind i en meget tæt relation til ham. En relation, der bygger på gensidig kommunikation mellem ham og os. Denne kommunikation foregår blandt andet igennem tilbedelse og bøn.
Guds børn kender hans røst og ved at høre hans røst lærer vi Guds hjerte at kende.
Når man ønsker at kende hjertet hos en anden person, går det som regel ikke lynhurtigt. Med tiden opbygges en relation og stille og roligt vokser den gensidige fortrolighed og forståelse for den anden.
Når man ønsker at lære Guds hjerte at kende, er tiden - og her mener jeg kvalitetstid - en vigtig faktor. Kvalitetstid med Gud er når man vælger, 100% at fokusere på Gud. Det kan fx være i bøn og tilbedelse i hjemmet med alle telefoner på lydløs.

Jo mere vi kender af Guds væsen, des mere naturligt og fortroligt bliver forholdet med ham. Gud bliver den, som vi enten inde i hovedet eller højlydt taler med i løbet af dagen Jeg tror, der er en sammenhæng imellem, hvor tæt relationen til Gud er, og hvor stor indsigt han giver os. 
Jo flere erfaringer vi igennem tid har fået med Gud, des mere forstår vi af Guds væsen og hjerte. Et større kendskab til Gud, gør at tilliden til ham vokser. Billedet af Gud bliver forhåbentlig mere og mere intakt des tættere relationen bliver. Jo mere Gud har åbenbaret af sig selv, des bedre er vi rustet til at forvalte de informationer, evner, gaver og omstændigheder, som han har lagt til rette.

Et privilegium at høre Guds røst idag. 
Derfor som Helligånden siger: I dag, når I hører hans røst (hebr. 3, 7)

Det er så vidunderligt at tilhøre den levende Gud, og det er et fantastisk at høre hans røst hver eneste dag og at leve i et tæt og fortroligt forhold med Ham. Når Herren betror dele af sit hjerte for mig, så er det som om, alt andet blegner og mister sin glans for hos Herren er livet og fra hans hjerte strømmer livet. Jeg har svært ved at sætte ord på den taknemmelighed og glæde, som jeg oplever, ved at være forbeder i Guds rige. For selvom der også er smerter, kampe, prøvelser og fristelser, så er herligheden og kærligheden fra Kristus, så meget større. 
 
Da jeg var forholdsvis nyfrelst og var gået ind i tjenesten som forbeder, oplevede jeg, at Gud talte til mig om at starte en bønnegruppe. Jeg ville så gerne gøre det, som Gud havde sagt, så jeg forsøgte at starte gruppen. Der var en lille opbakning, og jeg sad trofast og bad hver anden lørdag, som jeg havde lovet Gud. 
Bønnegruppen kom aldrig op rigtigt op at stå, men Gud velsignede foretagenet på mange andre måder. Han åbenbarede mere af sig selv og endda på måder, som langt overgik min forestillingsevne. Jeg fik lov at se, høre og erfare Herrens storhed. Glimtene fra Guds hjerte, opflammede min længsel efter at kende Gud endnu mere.

Træningen som forbeder består blandt andet i at fange det, som Ånden videregiver, fordi forbederen er kanal for Guds hjerte, og taler hans hjerte ud igennem ordene i bønnen   
Der er meget at sige om, det at være forbeder for Herren, men det allerstørste er, at få lov til at leve Herren nær og kende hans hjerte

At høre Guds ord og handle efter dem 
Derfor: enhver der hører de ord, jeg her har sagt, og handler efter dem, han ligner en klog mand, som byggede sit hus på klippegrund. (Matt 7, 24)

En ting er sikkert der er brug for endnu flere åbne lydhøre ører i Guds rige. Der er også brug for forbedere og vægtere for menigheden, som har øre for, hvad Ånden siger. 
Forbeder tjenesten handler om at høre Guds ord og handle på dem igennem bøn. Samtidig banes der i forbønnen vej for både Gud og mennesker. Det er en tjeneste der gør en mægtig forskel for Guds rige og vilje her på jorden 
Gud har tilrettelagt det sådan at han taler hver eneste dag, og han har udstyret os med ører, der kan høre og muligheden for at åbne hjertet for ham. Han har endda sagt, at vi kender hans røst, og med den evigt åbne dør ind for nådens trone, er tidspunktet også valgfrit for os.
Jeg ønsker så brændende at Guds menighed er bygget af den kloge mand på klippegrunden. Lad os igennem bøn og forbøn være med til at bygge Guds menighed på klippegrund.

Lisbeth Jepsen