By data4u
Udgivelsesdato
Monday, August 24, 2009

Det behager Gud, at vi søger ham  
Som Guds børn har vi fået løfte om at kunne opleve Guds fred i alle forhold, når vi holder os tæt til Herren igennem bøn, bibellæsning og det kristne fællesskab. Når vi oplever prøvelser og lidelser, ønsker Gud at styrke vores indre menneske, så vi bliver mere lig Kristus og Gud bliver herliggjort igennem os. Gud ved, at dette ikke er menneskeligt muligt, og han kan kun få sin vilje med os, hvis vi er fyldt af hans Ånd og fred, så vi stoler på hans nåde og lader os lede af Herren. Vi må søge Gud for at få del i hans fred, det kræver altså en aktiv indsats fra vores side. Den personlige forbøn, hvor man beder for en anden, er et godt eksempel på, hvordan vi kan søge Gud ved at give vores problemer videre til ham. Al ære til Gud for hans godhed og nåde! Jeg er dybt taknemmelig for, at jeg tjener en Gud, som siger, at jeg kan komme til ham med alle ting. Han ønsker, at vi skal stole helt på ham og lade os fylde af hans fred og glæde i stedet for bekymringer.

Gud belønner dem, der søger ham
Der er mange inspirerende skriftsteder i bibelen omkring bøn. Jeg har udvalgt nogle af mine ynglings vers som appetitvækker for både erfarne, spirende og kommende forbedere! Alle skriftsteder er taget fra Bibelen på hverdagsdansk.

"Elskede venner, hvis vores hjerte ikke fordømmer os, kan vi være frimodige overfor Gud og tro på, at vi får det, vi beder om, fordi vi følger hans befalinger og gør det, der glæder ham. Hans befaling er, at vi skal tro på hans Søn, Jesus Kristus, og at vi skal elske hinanden. De der følger hans befalinger, holder sig nær til ham, og han holder sig nær til dem. Hvordan kan vi vide, at Gud er os nær? Det kan vi gennem den Ånd, han har givet os." [1. Johannes´ brev 3:21-24]

Når vi beder, har vi bibelens ord på, at Gud hører og svarer vores bøn. Gud har givet os sin Ånd, så vi kan vide, hvad vi skal bede om. Når vi læser Guds ord omkring bøn, og det at leve nær ved Herren, kan vi stole på, at Gud er med os og leder os, når vi beder. Mennesket er skabt af Gud, og han kender vores begrænsninger. I sin visdom har Gud gjort os dybt afhængige af ham. Når man først lærer Gud at kende, forstår man mere og mere i sin vandring med ham, hvor meget man har brug for Guds nåde, Ånd og liv.

 "Gud kan kun glæder sig over dem, der har tro, for de, der henvender sig til Gud, må nødvendigvis tro, at han er til, og at han belønner dem, der søger ham." [Hebræerbrevet 11:6]
Guds vilje for os er, at vi først skal komme til ham med vores problemer. I Matthæusevangeliet 6:25-34 formaner Jesus os til, at vi ikke skal bekymre os, men derimod søge Guds rige og gøre hans vilje. Bekymringer fjerner vores fokus fra Gud og hans almagt til vore egne menneskelige begrænsninger, og det modvirker troen og dermed Guds riges fremgang! 

Bøn og taksigelse giver Guds fred 
"Vær altid glade i jeres tro på Herren! Jeg siger igen: Vær glade! Lad alle mærke, at I har et venligt sind. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men sig altid Gud tak og læg jeres ønsker frem for Gud i bøn. Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus." [Filipperbrevet 4:4-7]

At leve Gud nær er min lykke 
Personligt elsker jeg at tjene Gud som forbeder ved at bede sammen med et andet menneske. Som forbeder hjælper jeg et andet menneske til at overgive sine problemer og bekymringer til Herren. Jesus siger: "Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget ned af byrder - og jeg vil give jer hvile." [Matthæusevangeliet 11:28]. Gud er trofast og holder sit Ord, og Jesus møder os med sit nærvær og sin fred, når vi kommer til ham i bøn. Helligånden leder os, når vi er i forbøn og åbenbarer Guds sandheder og hans hjerte for den person, som man beder for. Desuden mærker jeg Guds kærlighed særlig stærkt, når jeg beder for et andet menneske. Det er overvældende, at mærke Guds kærlighed og omsorg for det menneske, som man beder for. Jeg anser det for et stort privilegium, at jeg får lov til at formidle Guds fred og kærlighed til andre; samtidigt som jeg selv oplever velsignelsen ved at være i Guds nærvær.

"At leve i Guds nærvær er min lykke! Jeg har valgt at stole på herren, min Gud, og vidne om alle hans velgerninger." [Salmernes bog 73:28]

Skrevet af: Annette Hauge (d.20.08.2009)