By data4u
Udgivelsesdato
Monday, August 24, 2009

Længslen
Jeg længes, uden rigtig at kunne finde ud af, hvad det er, jeg længes efter. Jeg kan bare mærke en stærk længsel efter mere.
Måske er det fællesskab med mennesker, tænker jeg. Men jeg har erfaret, at selvom fællesskabet med mennesker er dejligt, kan det ikke opfylde længslen indeni. Den udefinerbare længsel, som jeg har, er længslen efter et tæt fællesskab med min Far i himmelen. Jeg længes efter hans kærlighed, jeg længes efter kommunikation med ham.
Jeg længes efter Guds nærvær og at opleve ham helt tæt på og erfare at den levende Gud, Jesus Kristus, i sandhed er levende og nærværende også i mit liv

David skriver det således i salme 42, 3
Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt?

Davids tørst efter Gud og efter at se Guds ansigt skyldes måske David viden om, at Guds kærlighed til ham og en længsel efter at give gensvar på den kærlighed.
En af måderne at få øje på Gud, at opleve hans kærlighed og lære ham at kende er bøn.

At tale med Gud
Da jeg startede med at bede, forestillede jeg mig, snakkede med en person, som jeg vidste, elskede mig og som elskede at lytte til mig. Det er sådan, Gud er. Han elsker os og han elsker, når vi tager os tid til at give gensvar på hans kærlighed gennem vores bøn til ham.
Helt fra skabelsen ser vi, hvordan Gud taler med mennesket, han velsigner Adam og Eva og siger til dem: bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden. Derefter fortæller Gud Adam og Eva retningslinjerne for livet i haven og at de ikke må spise af frugten på kundskabens træ. De fristes dog til at spise af frugten, men på trods af deres synd, kommer Gud til dem i haven og taler med dem:

1. Mosebog 3, 9 Gud Herren kaldte på Adam: hvor er du? Og han svarede: Jeg hørte dig i haven og blev bange fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig.

Fællesskab med Gud
Det er den gensidige kommunikation mellem Gud og mennesker, som vi i dag blandt andet finder sted igennem bønnen.
Gud inspirerer os til at tale med ham og bede til ham: Det kan fx være, at vi mærker en længsel indeni siger følgende: "Kære Far i himlen jeg længes efter noget, jeg ved ikke helt hvad, men det ved du, for du kender mig hele vejen igennem. Tak for din indgriben i denne situation."

Gud lader os mærke noget, han former ordene, som kommer ud af vores mund og vi giver gensvar på hans kalden ved at lade ham føre os videre ind i bønnen.

Jesus bad også til sin Far. Den sidste bøn Jesus bad, mens han endnu var på jorden, står i Joh. Kap 17. Det er en bøn, hvor Jesus beder for alle hans kristne brødre og søstre og i sidste vers siger Jesus således til sin Far i himmelen:

"og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem og jeg i dem."

Det er lige præcis noget af det, der sker igennem bønnen, at vi lærer Gud at kende og erfarer hans fantastiske kærlighed. Vi oplever den gensidige kærlighedsfyldte kommunikation mellem Gud og os selv, som vi er skabt til. Vi oplever fællesskabet med Gud og hans nærvær. Gud er ikke længere en fjern Gud i bønnen kommer pludselig meget tæt på og vi mærker livet og at Gud er i os.

At forvandles i Guds nærvær
Jeg var sammen med en kristen veninde. Vi var begge trætte og glædede os til weekenden, som stod for døren Vi sad i sofaen og snakkede om løst og fast og blev enige om at bede sammen. Jeg kan ikke huske, hvad vi bad om, men jeg husker tydeligt, hvordan Gud sænkede sit nærvær over os, atmosfæren var tyk. Jeg tænkte: Jesus er lige her, hvis jeg rækker hånden ud, kan jeg nok næsten mærke ham fysisk. Min veninde sagde bagefter sådan her. " Jeg åbnede mine øjne, for jeg var næsten sikker på, at jeg ville kunne se Jesus, det var som om, han var lige her

I 2. kor 3, 18 skriver Paulus således:
Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.

Det er min erfaring bønnen er som et spejl, hvor i vi ser Guds herlighed og at vi igennem bønnen forvandles efter det billede vi ser, nemlig Kristus. Efterhånden som vi forvandles efter Guds billede og oplever mere af, hvem han er, des mere tydeligt skinner kendskabet til Gud, hans kærlighed og hans herlighed igennem i bønnerne og i vort liv som helhed.

Er døren til vort hjerte åben for Gud?
Gud ønsker, at vort hjerte er åbent for ham og i Johannes Åbenbaring 3, 20. opfordrer Herren os til fællesskab med ham med disse ord:

Se, jeg står for døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.

Bøn er at en mulighed for at være i Guds nærvær, når sjælen tørster efter Herren
Bøn er en vej til at lære Gud at kende og at opleve hans kærlighed
Bøn er at have fællesskab med Gud og give gensvar på Guds kalden ved at kommunikere med ham.
Bøn er at give Gud plads til at forandre os efter sit billede
Bøn er at have vort hjertes dør åben, og modtage den næring, som Gud har til os og give ham mulighed for at dele sit hjerte med os 
Er dit hjerte åbent for Gud, så du kan opleve Guds fantastiske storhed?

Lisbeth Jepsen