By data4u
Udgivelsesdato
Sunday, January 14, 2007

Jeg har tænkt meget på mure det sidste stykke tid.  
Det er et billede som gennemsyrer hele bibelen og som på en meget håndgribelig måde
viser os hvad det vil sige at være menneske i Guds hænder.

Det er det mest naturlige for mennesket at omgive sig med mure. De findes i alle kulturer og udformninger. Vi bygger alle mure omkring vores liv. I bibelen var det murene omkring en by der definerede den til at være by 3 Mosebog 25 v 30 og 31 'uden mur var byen at betragte som agerjord' står der.
Muren er et fantastisk billede på Guds beskyttelse. Den holder fremmede ude og varme inde og danner en afgrænsning på hvad der er mit.

Gud har på det sidste vist mig at vores land, vores kirker, præster og vi selv har brug for den beskyttelse som muren kan give.

Jeg taler ikke om menneskeskabte 'Berlin' mure der skiller folk, men om åndelige mure der beskytter og holder den velsignelse inde som Gud Herren giver.

Kirkefaderen Cyprian (210 til 258): 'Når vi siger frels os fra det onde er der derfor ikke mere for os at bede om.....  Bønnen gør os trygge over for alle djævelens angreb og mod verden, hvem behøver at være bange for verden, når han har Gud som sin beskytter'

Det er at tage noget helt konkret at bede Gud sætte en mur over for alt ondskab, er vel i bund og grund en anden måde at bede bønnen: 'frels os fra det onde' i fadervor.

Gud skabte mennesket og satte det i en have med en mur omkring. En have der kunne have rummet hele menneskeheden. Muren hører vi ikke meget om, men vi ved den var der, for Gud satte kun keruber og flamme svær ved havens østlige side for at afskære mennesket fra at komme tilbage i haven. Der har altså ikke været adgang fra de andre sider.

Vores nye tilflugtssted skal være Herren  som Ordsp 18v10 taler om
'Herrens navn er et fæstningstårn, den retfærdige løber ind i det og er i sikkerhed.'

I Højsangen bliver der talt om en lille søster i kapitel 8 vers 8 'hvad skal vi gøre med hende' spørger Solamith
Salomon svarer i Højs 8v9
'Er hun en mur, bygger vi en murkrans af sølv på hende; men er hun en dør, stænger vi for hende med en cedertræsplanke.' 
Højs 8v10 Solamit reflekterer derefter:
Jeg er en mur, og mine bryster er som tårne; men over for ham måtte jeg overgive mig.

Muren omkring Jerusalem er tema i fx Nehemias.

I Johannes evangeliet kapitel 10 talers der om tyve og røvere der ikke går ind igennem døren til fårefolden, men klatrer over et andet sted. 
Der er altså en mur der beskytter fårene.

Et andet billede er vingården hvor vi er vinstokkene de står altid i en lukket have . I højsangen tales der om at fange de små ræve så de ikke ødelægger vingårdene.

Omkring tilbedelsen i Gammel Testamente er der også en afgrænsning. Der er en mur omkring templet. Paulus taler om at vi er levende stene og i liv levet med Gud fader som vingårdsmanden bliver vi byggesten i hans hænder der bliver bygget et nyt tilbedelses sted på jorden på tre dage som Jesus lovede. Vi er kaldet til at være de levende sten. Kun sammen kan vi gøre det, - for hver for sig er vi murbrokker - sammen er vi mure.

I Åbenbarings bogen er der en udførlig beskrivelse af muren omkring Jerusalem. På dette tidspunkt kan det ikke være for at holde fjender ude da der ikke vil være flere fjender tilbage måske er det for at holde Guds herlighed inde eller også har muren en så stor betydning i billede sproget omkring det at være menneske i Guds nærhed at den ikke kan undværes.    
Vil du være med til at bede om at mure må blive bygget op i vores land?

Efter at jeg har bedt for mure i menneskers liv har jeg oplevet at de 'små ræve' (frygt, jeaulusi, vrede, egenhad osv. ) der før kunne smutte væk når man kom ind i haven nu stikker hoved frem. Bed Gud (Vingårdsmanden Joh.15) om at jage dem ud og da Jesus er døren (Joh.10) vil de aldrig komme igen. Det er rart at vide at ting vil vise deres grimme hoved, men kun for at vi skal blive af med dem.

Jeg ville gerne dele dette så, så mange forbedere som muligt ville være med til at bede om mure omkring landet, byer, tjenester, menigheder, præster og forstandere og sig selv. 

For mig har det været liv givende.

Januar Bed Gud rejse murer omkring enkelt personers liv
Uge 1: Bed Gud rejse en mur omkring dit eget liv
Uge 2: Bed Gud rejse en mur omkring dine nærmestes liv
Uge 3: Bed Gud rejse en mur omkring din præsts, menigheds forstanders liv
Uge 4: Bed Gud rejse en mur omkring Dronningens og de kongeliges liv
Uge 5: Bed Gud rejse en mur omkring de enkelte i høje stillinger

Februar Bed Gud rejse en mur omkring menighedens liv
Uge 6: Bed Gud rejse en mur omkring hans liv i din lokale folkekirke 
Uge 7: Bed Gud rejse en mur omkring livet i din egen menighed
Uge 8: Bed Gud rejse en mur omkring livet i dit menighedssamfund
Uge 9: Bed Gud rejse en mur omkring alle der tilbeder i ånd og sandhed i vores land

Marts Bed Gud rejse en mur omkring familierne og tjenesterne i landet
Uge 10: Bed Gud rejse en mur omkring din familie
Uge 11: Bed Gud rejse en mur omkring alle de forskellige tjenester du kender til
Uge 12: Bed Gud rejse en mur omkring børne, ungdoms arbejderne i landet 
Uge 13: Bed Gud rejse en mur omkring de fremmede der er her for at vidne om Jesus

 

Åse Ellerbek Larsen